امروز : دوشنبه، ۲۵ تیر ۱۴۰۳
کد مقاله را وارد کنید !
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
مهلت ثبت نام کاربر
1403/02/20
مهلت ارسال مقالات
1403/02/20
تاریخ برگزاری کنفرانس
1403/02/27
اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی
ارتش جمهوری اسلامی ایران
نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران
            دانشگاه افسری امام علی (ع)