فرمت ارائه مقالات
عملیات عنوان فایل توضیحات تاریخ ویرایش تعداد دانلود حجم
 • فرمت نگارش مقالات 1403/01/21 735 679.9 KB
 • فرمت ارائه شفاهی مقالات 1403/02/22 163 3.4 MB
 • فرمت ارائه پوستری 1403/02/22 127 395.9 KB
  اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی
  ارتش جمهوری اسلامی ایران
  نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران
              دانشگاه افسری امام علی (ع)